poniedziałek, 16 października 2017

Zespół monitorujący przy Rzeczniku Praw Dziecka

Pewnego sierpniowego wieczora w głowach trzech matek, roztrzasających zapisy publikowanych kolejno rozporządzeń MEN dotyczacych kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakiełkował pewien pomysł. Konkretniejszych kształtów nabrał on w pierwszych dniach września, kiedy to niepokój rodziców uczniów niepełnosprawnych narastał dosłownie z dnia na dzień. Matki owe postanowiły pomysł wcielić w życie i po wielu (nocnych) rozmowach sfomułowały pismo do Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka prosząc o powołanie zespołu ds. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Oto treść pisma:Na początku października otrzymałam informację z biura Rzecznika Praw Dziecka z zaproszeniem dla nas trzech na spotkanie. Niestety pierwszy termin spotkania spalił na panewce - wygrały wirusy. Dzisiaj, całe szczeście, żaden mikrob nie pokrzyżował nam planów - o godzinie 12:00 rozpoczęło się spotkanie z panem Rzecznikiem, pracownikami biura oraz p. Dorotą Zawadzką jako społecznym doradcą RPD. Było bardzo konstruktywnie i konkretnie. Przedstawiłyśmy problemy, z którymi borykają się na co dzień rodzice uczniów ze SPE - przykładów mamy dosłownie dziesiątki, bo rodzice zgłaszają się do nas prosząc o radę, lub by choć opowiedzieć o swoim strachu, frustracji i bezsilności. Rzecznik Praw Dziecka z ogromną życzliwością i zrozumieniem odniósł sie do naszej inicjatywy - ucieszył się wręcz, że taka prośba do niego trafiła. Omówiliśmy szczegóły techniczne, jak wyobrażamy sobie pracę zespołu i jakie są jego cele. Spotkanie trwało około dwóch godzin i zakończyło się ustaleniem, że oficjalnie zespół zostanie powołany w ciągu dwóch, maksymalnie trzech tygodni. 
Celem zespołu jest nie tylko indeksowanie wszystkich nieprawidłowości, ale także wskazywanie dobrych praktyk. Tu chciałabym podkreślić, że podczas dzisiejszego spotkania zostało podkreślone, że niestworzenie właściwych warunków do nauki dla dzieci ze SPE wpływa także negatywnie na uczniów pełnosprawnych. Celem zespołu jest więc nie tylko bezpośrednio zadbanie o interes uczniów niepełnosprawnych i chorych, lecz także dzieci zdrowych.
Oficjalny komunikat biura Rzecznika Praw Dziecka z dzisiejszego spotkania.

Jeśli chcielibyście już dziś zgłosić do zespołu problemy, z którymi borykacie się w przedszkolu, szkole Waszego dziecka, lub chcielibyście opowiedzieć o dobrych praktykach, piszcie wiadomości mailowe albo
1. bezpośrednio do nas trzech (my każdą zgłoszoną do nas sprawę będziemy opisywać i kierować do biura RPD, by możliwe było indeksowanie wszystkich przypadków niewłaściwych interpretacji zapisów rozporządzeń, braku ich realizacji, niewypełniania zapisów orzeczeń, problemów z uzyskaniem orzeczeń lub opinii w PPP itd.) na adres: zespol.spe@gmail.com 
lub
2. bezpośrednio do biura Rzecznika Praw Dziecka rpd@brpd.gov.pl .

Mimo że zespół oficjalnie nie został jeszcze powołany, to już możemy gromadzić sprawy, którymi NIEZWŁOCZNIE się on zajmie.


Zdjęcia z dzisiejszego spotkania (źródło).W imieniu swoim, Gosi Wokacz-Zaborowskiej i Sylwii Mądrej chciałabym ogromnie podziękować panu Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi za otwartość i zyczliwość dla naszej inicjatywy, z którą wiążemy ogromne nadzieje. Dziękuję także ogromnie p. Dorocie Zawadzkiej za atomowe wsparcie. Wiemy, że dużo pracy przed całym zespołem, ale wierzymy, że nie pójdzie ona na marne - dla dzieciaków wszystko.
Ps. Mam nadzieję, że tym wpisem choć częściowo wytłumaczyłam i usprawiedliwiłam moje blogowe milczenie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi Anonimowy Gościu,
bardzo proszę, podpisz swój komentarz swoim imieniem, aby łatwiej było mi na niego odpowiedzieć.
Dziękuję